Vi opparbeider og vedlikeholder hager og uteområder.

Det kan synes selvsagt, men hagen og uteområdene dine er viktige rekreasjonsområder. Det er ingen tvil om at en velstelt, frodig naturhage eller en lun pergola påvirker trivselen og skaper glede over å tilbringe tid hjemme hos seg selv. Men du trenger kanskje en anleggsgartner?

Med vår lange erfaring og store kreativitet, hjelper vi deg til å utnytte det tomtearealet du har på best mulig måte. Vi bistår med planleggingen, gjerne i samarbeid med en hagedesigner, og ser til at planene blir gjennomført.

Utnytte tomtearealet

Bakken Service tar seg av alt fra planering, store gravearbeider og installasjon av vanningsanlegg til steinlegging, beplanting og etablering av sitteplasser og bed. Vi ledsager deg trygt gjennom hele anleggsprosessen, fra gjengrodde tomter og jordhauger, til fullt opparbeidede og levende uteområder. Send oss en beskrivelse av hva du ønsker fra oss, så kommer vi gjerne på befaring. 

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Anleggsgartnertjenester
  • Gartnertjenester
  • Hagedesign
  • Steinlegging
  • Ferdigplen
  • Beplantning
  • Ute belysning
  • Vanningsanlegg
  • Tilkjøring og bortkjøring av masser
  • Gravearbeider

Har hagen overtatt?

Send oss en forespørsel, så tar vi kontakt